Boekentips­

Gehechtheid in de praktijk
Paula Sterkenburg, Beanka Meddeler-Polman en Jos Schrijver
Gehechtheid in de praktijk is bedoeld om ouders en werkers in de gehandicaptenzorg te ondersteunen, maar het is ook uitstekend geschikt voor een bredere doelgroep. Pleegzorgwerkers en pleegouders kunnen het werkboek gebruiken bij de begeleiding en opvoeding van pleegkinderen met gehechtheidsproblemen. Lees hier onze recensie:
Kobus, de dwarse krab
Dr. Juliette Liber
Kobus, de dwarse krab is een interactief voorleesboek dat kinderen tips biedt om minder snel boos te worden of boosheid op een handige manier op te lossen. Lees hier onze recensie:
Opgroeien in twee families
Yvonne Aartsen, Gé Haans, Marieke Klein Entink
Dit boek gaat over hoe je binnen pleegzorg ouders en kind de ruimte en mogelijkheden geeft om elkaar te leren kennen. Maar ook hoe je als ouders en pleegouders samen voor het belang van het kind kunt staan. Lees hier onze recensie:
Ik haat je, blijf bij me
Annemieke Terpstra en Véronique Renting
Dit boek staat vol met ervaringsverhalen over hechtingsproblematiek. De schrijfsters zijn beiden ervaringsdeskundigen in het omgaan met hechtingsproblematiek. Ze wilden een brug slaan tussen de kennis van professionals en ervaringen uit de praktijk en dat is meer dan gelukt. Lees hier onze recensie:
Kiekeboem!
Yael Meijer
Kiekeboem! vertelt wat de gevolgen zijn van verwaarlozing en geweld bij baby’s, peuters en kleuters. Het boek beschrijft wat het voor jonge kinderen betekent om op te groeien in onveilige situaties en hoe je als professional zo vroeg mogelijk kunt signaleren en ondersteuning kunt bieden. Lees hier onze recensie:
Uithuisgeplaatste jeugdigen
Annemiek Harder, Erik Knorth en Chris Kuiper (red.)
Dit is een interessant boek over uithuisplaatsingen van jeugdigen en wat er nodig is om die succesvol te laten verlopen. Het geeft een overzicht van ‘wat werkt’ in de hulpverlening en het onderwijs. Lees hier onze recensie:
Dagboek van een pleegkind
Manell Hoenselaars
Dit mooi uitgevoerde dagboekje kan kinderen helpen om grip te krijgen op wat er allemaal gebeurt als ze in een pleeggezin gaan wonen. Per dag is er een vraag waarop ze antwoord kunnen geven. Lees hier onze recensie:

Doe mee met de NVP, word lid!